Πρώτα Βραβεία Επιχειρηματικής ιδέας

0

Ο Σύλλογος Απόδημων Λημνιών και Φίλων της Λήμνου «Λημνιοί εν Δράσει», στο πλαίσιο διεξαγωγής του Lemnos Festival 2013 και για την εκπλήρωση του σκοπού προβολής και ανάπτυξης της Λήμνου επιβραβεύει την καινοτόμα επιχειρηματικότητα προσφέροντας ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στις πλέον πρωτότυπες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες που θα παρουσιαστούν τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Φεστιβάλ στις 13 και 14 Αυγούστου 2013.

Σκοπός του συλλόγου μας, είναι μεταξύ άλλων η προώθηση της ιδέας του επαναπατρισμού και η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών προς την υλοποίησή του, μέσω της προβολής του νησιού μας και μέσω καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μακροπρόθεσμος στόχος είναι η καθιέρωση του θεσμού αυτού, με τον οποίο οι «Λημνιοί εν Δράσει» θα βρίσκονται κοντά στη νεολαία της Λήμνου στην προσπάθεια ενεργητικής καταπολέμησης της ανεργίας και ανάδειξης του τόπου μας.

Δικαίωμα διεκδίκησης του βραβείου επιχειρηματικότητας έχουν όσοι διαθέτουν μία καινοτόμο ιδέα για τη δημιουργία μικρής επιχείρησης στη Λήμνο και που μέχρι τώρα δίσταζαν ή δε μπορούσαν να επιδιώξουν. Οι τρεις καλύτερες προτάσεις για δημιουργία μικρής επιχείρησης στη Λήμνο, βραβεύονται με χρηματικό έπαθλο, οι πέντε καλύτερες με πρόσβαση στις υποδομές και τις υπηρεσίες του hub επιχειρηματικότητας στην Μύρινα, ενώ και οι 10 πρώτες σε κατάταξη συμμετοχές επιβραβεύονται μέσω υποστήριξης φακέλου υποψηφιότητας σε κοινοτικά ή/και άλλα προγράμματα ιδιωτικού ή δημοσίου ενδιαφέροντος. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της πρότασης είναι το Σάββατο 10 Αυγούστου 2013, ώρα 23:59 και γίνεται μόνο ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα πρότυπα που παρατίθενται παρακάτω.

“τίνος είσαι εσύ;”

 • Είσαι ή θεωρείς τον εαυτό σου νέο
 • Είσαι απόδημος Λημνιός ή μόνιμος κάτοικος Λήμνου
 • Έχεις δημιουργικότητα και μια έξυπνη ιδέα
 • Θέλεις να μείνεις ή να μετακομίσεις στο νησί
 • Θέλεις να επενδύσεις στην Λήμνο

Ποιος θα σε βαθμολογήσει;

Τα ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ είναι μια πρωτοβουλία των «Λημνιών εν Δράσει», οι οποίοι αναλαμβάνουν και την οργάνωση της αξιολόγησης, η οποία θα γίνεται από ανεξάρτητη επιτροπή αποτελούμενη από μέλη – εκπροσώπους του Δήμου Λήμνου, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που στέκονται αρωγοί και μας συντρέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία. Η αξιολόγηση θα βασιστεί σε προκαθορισμένα, αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια τα οποία παρατίθενται και αναλύονται παρακάτω. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποβληθεισών προτάσεων θα ανακοινωθούν μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, σε συγκεκριμένη ημέρα, που θα καθοριστεί από την ανεξάρτητη τετραμελή επιτροπή και τον φορέα της δράσης «Λημνιούς εν Δράσει». Η παρακολούθηση της υλοποίησης των προτάσεων που θα βραβευθούν θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή που θα οριστεί από τους «Λημνιούς εν Δράσει» και θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο.

Τι είδους στήριξη μου παρέχεται;

Ο μεγάλος νικητής των βραβείων θα λάβει το 1ο Βραβείο «Φιλοκτήτης» που ισοδυναμεί με χρηματικό έπαθλο €3.000 σε 3 ισόποσες δόσεις σύμφωνα με τα ορόσημα προόδου της υφιστάμενης ή υπό σύστασης εταιρείας και όπως αυτά προκύψουν σε κοινή συνάντηση με την επιτροπή αξιολόγησης μετά το πέρας του διαγωνισμού. Αντίστοιχα, η δεύτερη και τρίτη καλύτερη, βάσει αξιολόγησης, επιχειρηματική πρόταση θα λάβουν ως χρηματικό έπαθλο από €1.000 σε 2 ισόποσες δόσεις βάσει προόδου.
Επιπλέον, οι πέντε πρώτοι στην κατάταξη αξιολόγησης έχουν δικαίωμα χρήσης των υποδομών και των υπηρεσιών του hub επιχειρηματικότητας, η δημιουργία του οποίου είναι επιπρόσθετος στόχος των βραβείων και παράπλευρο όφελος της δράσης. Συγκεκριμένα, το hub θα παρέχει για 4 μήνες στους δικαιούχους από πλευράς υποδομών:

 • φιλοξενία στις κτιριακές υποδομές του στη Μύρινα (προσφορά δήμου Λήμνου)
 • πλήρως επιπλωμένα γραφεία
 • πρόσβαση σε:
  ○      σύνδεση διαδικτύου
  ○      άδειες χρήσης λογισμικού
  ○      εκτυπωτές, φωτοτυπικά και σαρωτικά μηχανήματα

και από πλευράς υποστήριξης και υπηρεσιών:

 • δημιουργία εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας για το start-up
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας (mentoring)
 • υπηρεσίες οικονομικών συμβουλών και δικτύωσης με επενδυτικά σχήματα
 • υπηρεσίες λογιστικής και εταιρικής διαχείρισης
 • υπηρεσίες διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων
 • υπηρεσίες προστασίας διανοητικής ιδιοκτησίας και νομικής κατοχύρωσης

Οι τρεις πρώτοι νικητές θα διαφημίζονται δωρεάν στον ιστότοπο των «Λημνιών εν δράσει» όπου και θα ανακοινώνεται η εξέλιξη του επιχειρηματικού σχεδίου καθώς και πιθανές δραστηριότητες διάχυσης και δημοσιότητας των δικαιούχων της δράσης. Τέλος, όσοι από τους νικητές το επιθυμούν θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν και στο ευρύ κοινό την ιδέα τους κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ «Λήμνος 2013», αλλά και την πορεία του επιχειρηματικού σχεδίου σε μελλοντικές εκδηλώσεις των εμπλεκόμενων φορέων.

Τέλος, οι 10 πρώτες σε αξιολόγηση προτάσεις θα κερδίσουν δωρεάν υποστήριξη αναφορικά με την κατάθεση φακέλου συμμετοχής σε επενδυτικό σχέδιο που θα προκηρυχθεί το αμέσως επόμενο διάστημα στη Λήμνο από την Αναπτυξιακή Λήμνου και το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου.

Σχηματικά, τα βραβεία του διαγωνισμού είναι τα εξής:

table

χρονοδιάγραμμα υποβολής/αξιολόγησης

ΒΗΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ
Κατάθεση δικαιολογητικών Συμμετέχοντες 10/7/2013 10/8/2013
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Λημνιοί εν Δράσει 13/8/2013 14/8/2013
Συνάντηση ομάδας με νικητές διαγωνισμού Όλοι 21/09/2013 21/9/2013

Τι αξιολογείται-βαθμολογείται και επιβραβεύεται;

 • Καινοτομία
  ○      Στηρίζεται σε μια πρωτότυπη και καινοτόμο ιδέα που δίνει λύση σε μια ουσιαστική ανάγκη ή/και προωθεί την γνώση σε σχετικό με τους στόχους γνωστικό αντικείμενο.
 • Ανάλυση της επιχειρηματικής σκοπιμότητας και του αναμενόμενου οφέλους
  ○      Αποτελεί ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους εγχώριας ή διεθνούς αγοράς ή/και αναγνωρίζει και καλύπτει σχετικές ανάγκες της αγοράς. Εξετάζεται και πως σχετίζονται οι στόχοι του σχεδίου με την οικονομία της Λήμνου και την ανάπτυξη της.
 • Ποιότητα/επάρκεια συμμετέχοντα
  ○      Οι άνθρωποι που θα υλοποιήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, καθώς και το κατάλληλο συμπληρωματικό προφίλ για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου
 • Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου / μεθοδολογία και ανάλυση πρότασης
  ○      Υπάρχει ένα εύλογο και ρεαλιστικό προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών που απαιτείται να υλοποιηθεί σε δώδεκα έως είκοσι τέσσερις (12-24) μήνες για να τεκμηριωθεί το εφικτό ή/και η αξία του επιχειρηματικού σχεδίου (proof of concept/proof of value)

Φόρμουλα βαθμολογίας – αξιολόγησης

Επιβραβεύονται νέοι,  νέες και άνεργοι  που έχουν δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες, σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας και που διαθέτουν το ζήλο να τις μετατρέψουν από «ιδέα» σε «πράξη». Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο θα αξιολογηθεί βάσει της καινοτομίας, της προοπτικής και της βιωσιμότητάς του, από την ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης με εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων για νεοσύστατες επιχειρήσεις. Οι συντελεστές του Προγράμματος θα βοηθήσουν τις επιλεγμένες επιχειρηματικές ομάδες ώστε να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους

Στο πλαίσιο αυτό επιβραβεύονται οι άνεργοι, η επιχειρηματική εξωστρέφεια, η οποία μπορεί να αποτελέσει δίαυλο εσόδων για την ίδια τη Λήμνο, επαναπατρισμού και μετοίκησης στη Λήμνο.

● Καινοτομία 30%

Ανάλυση του τρέχοντος state-of-the-art 5%
Τεχνολογική καινοτομία υιοθετούμενων προσεγγίσεων 10%
Επιχειρησιακή καινοτομία υπηρεσιών 15%

● Επιχειρηματικό σχέδιο 30%
Γνώση και κατανόηση της αγοράς- στόχου 6%
Πληρότητα- σαφήνεια επιχειρηματικής ιδέας & στρατηγικής 8%
Αξιολόγηση οικονομικής σκοπιμότητας και βιωσιμότητας 5%
Συσχέτιση με τοπική οικονομία της Λήμνου 5%
Συμβολή στην απασχόληση 3%
Εξωστρεφής προσανατολισμός 3%

● Υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου 30%
Ρεαλισμός μεθοδολογίας εφαρμογής επιχειρηματικού σχεδίου 15%
Ορθολογική κοστολόγηση του επιχειρηματικού σχεδίου 15%

● Ποιότητα και επάρκεια φορέα 10%
Δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες ανθρώπινου δυναμικού (σχετικές σπουδές με κατάθεση τίτλων σπουδών) 5%
Εμπειρία φορέα 3%
Προηγούμενη εμπειρία σε επιχειρηματικότητα 2%

Στην αξιολόγηση – βαθμολόγηση των συμμετοχών λαμβάνεται υπ όψη η παρακάτω πριμοδότηση που έχει ως εξής :

 • Προτάσεις από ανέργους +3% στη συνολική βαθμολογία
 • Προτάσεις από νέους κάτω των 30 +3% στη συνολική βαθμολογία

Πρότυπο υποβολής συμμετοχής

και άλλα έγγραφα/πρότυπα: Όροι, αποδοχή υπεύθυνη δήλωση,δικαιώματα

 Download template PDF HERE

το κάθε επιχειρηματικό σχέδιο θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το αν και κατά πόσο:

•Στηρίζεται σε μια πρωτότυπη/καινοτόμο ιδέα που δίνει λύση σε μια ουσιαστική ανάγκη ή/και αποτελεί ευκαιρία μιας ικανοποιητικού μεγέθους εγχώριας ή διεθνούς αγοράς.
•Οι άνθρωποι που θα υλοποιήσουν το επιχειρηματικό σχέδιο διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες, καθώς και το κατάλληλο συμπληρωματικό προφίλ για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου.
•Υπάρχει ένα εύλογο και ρεαλιστικό προκαταρκτικό πλάνο ενεργειών που απαιτείται να υλοποιηθεί σε δώδεκα έως είκοσι τέσσερις (12-24) μήνες για να τεκμηριωθεί το εφικτό ή/και η αξία του επιχειρηματικού σχεδίου (proof of concept/proof of value).

Προτεινόμενοι Κλάδοι

– Ηλεκτρονικό Επιχειρείν – Υπηρεσίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
– Τουρισμός, Φιλοξενία, Εστίαση
– Δημιουργική και Πολιτιστική Βιομηχανία, Διασκέδαση, Ψυχαγωγία
– Υπηρεσίες Υγείας
– Εκπαίδευση και Δημιουργία Γνώσης
– Προϊόντα Προστιθέμενης Αξίας (από μέταλλο, ξύλο, δέρμα, χαρτί, ύφασμα κ.λπ.)
– Τρόφιμα και Ποτά
– Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο
– Μεταφορές και Αποθήκευση
– Ενέργεια, Ανανεώσιμες Πηγές
– Περιβάλλον, Ύδρευση, Αποχέτευση, Διαχείριση Αποβλήτων
– Νέες Τεχνολογίες Παραγωγής
– Οικοδομικά Υλικά, Κατασκευές, Διαχείριση Ακίνητης περιουσίας
– Γεωργία, Υδατοκαλλιέργειες, Κτηνοτροφία, Δασοκομία
– Τυποποίηση παραδοσιακών προϊόντων
– Άλλο (να προσδιοριστεί από τον υποψήφιο)

Επικοινωνία – Υποβολή αιτήσεων

Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση : lemnioiendrasei@gmail.com (Αποστολή αρχείων έως 10/08/2013, 23:59)

Διευκρινίσεις και πληροφορίες:

Γιάννης Πετράκης (Υπεύθυνος ομάδας Προβολής «Λημνιών εν δράσει»)

Τηλ: 6930930408

Για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής επισκεφτείτε:

Download template PDF HERE

GetAttachmentFILOKTITIS-LOGOlogo-municipalite-lemnoslogo-LXS-1

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων